Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie grantowym ,,Partnerstwo dla książki’’ na realizację projektu ,,książka to nie nuda, książka czyni cuda’’.
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.
Głównym celem naszych działań jest” zachęcanie dzieci i rodziców do obcowania z książką, oderwanie dzieci od nadmiaru bodźców płynących z świata cyfrowego oraz dotarcie z bibliotecznymi zbiorami do dzieci z terenów wiejskich.
Projekt rozpocznie się wykładem znanego i cenionego psychologa dziecięcego dr. Aleksandry Piotrowskiej, będzie traktował m.in. o roli książki w rozwoju dziecka.
Kolejnym etapem realizacji projektu są wizyty bibliotekarek w przedszkolach, z walizką pełną książek i bajkowych rekwizytów odwiedzimy:
– oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lisewie
– oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Górnych Grądach
– oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie
– oddział przedszkolny w Szkole Filialnej we Wrąbczynkowskich Holendrach
– Przedszkole Publiczne ,,Bajkowy Świat’’ w Pyzdrach
Warsztaty animujące czytelnictwo zostaną przeprowadzone w KAŻDEJ GRUPIE po 2 spotkania.
Dzieci i rodzice zostaną zaproszeni na rewizytę do pyzdrskiej biblioteki, podczas której wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez Małgorzatę Swędrowską – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wykładowcę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, , twórcę koncepcji czytania wrażeniowego.
Odbędą się warsztaty z logopedą dla dzieci- wierszyki łamiące języki: pełne humory zabawy logopedyczne. Dla rodziców praktyczne rady jak wspierać rozwój aparatu mowy u dzieci, jak niwelować wady wymowy, jakie ćwiczenia wykonywać w domu
Zagości również teatr objazdowy, sala biblioteczna zamieni się w scenę teatralną. Aktorzy będą na wyciągnięcie ręki.