W okresie wakacyjno-urlopowym (lipiec- sierpień) biblioteka czynna będzie od poniedziałku do piątku w niezmienionych godzinach.
Pracujące soboty wrócą od września.