Dziś z Photonami spotkali się uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej w Pyzdrach oraz uczniowie ze Szkoły Filialnej we
Wrąbczynkowskich Holendrach
Zapoznali się z naszymi „przyjaciółmi”, a także uczyli się opowiadać historię Calineczki przy użyciu robotów
Zajęcia wzbudziły wiele emocji wśród naszych gości