Po raz kolejny włączymy się w działania upamiętniające rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.

19 kwietnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno – edukacyjną Żonkile. Od początku towarzyszy jej hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty i potrzebę dialogu ponad podziałami.