Akcja Żonkile jest bardzo dobrze znana zuchom i harcerzom, którzy odwiedzili nas dziś w godzinach popołudniowych.
Podczas spotkania poznali bliżej postać Marka Edelmana i Ireny Sendler.
Duże wrażenie zrobił na nich film „Nie było żadnej nadziei”