„Zdążyć przed Panem Bogiem”, czyli lekcja historii w bibliotece – poznanie postaci Marka Edelmana i roli, jaką odegrał podczas powstania w getcie.
Spotkanie z uczniami klasy 7 ze Szkoły Podstawowej w Pyzdrach