W piątek 6 października wypożyczalnia czynna będzie w godz. 12.00-19.00